Top Ad unit 728 × 90

ข่าววิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

Science-News

คะแนน 5/7[ ชื่อ-นามสกุล ]

[ คะแนน ]

1. นายชนะศักดิ์ โพธิเสน 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
2. นายธนพล เสไธสง 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
3. นายต้นตระการ นวลสำลี 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
4. นายสราวุธ แดงมีศรี 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
5. นายธนวุฒิ พระตลับ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
6. นายนรากร พาเชียงคูณ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
7. นายภูริทัศน์ ทินนะทาน์ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
8. นายณรงค์ฤทธิ์ ป้องเขต 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
9. นายนราธร ศิริสมฤทธิกุล 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
10. นายพงศธร ไชยแสง 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
11. นางสาวจุรีพร นนมุต 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
12. นางสาวณัชชา สีเทา 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
13. นางสาวพินิจนันท์ ศรีเจริญ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
14. นางสาวอัยลดา ชัยเกตุ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
15. นางสาวธนิตฐา ภาเชียงคุณ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
16. นางสาวสุนิษา ประภานนท์ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
17. นางสาวสุนิษา ทัดด้วง 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
18. นางสาวปิยพร ภาโนมัย 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
19. นางสาวอฏิยา วอศิริ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
20. นางสาวชไมพร ภูมิจารย์
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
21. นางสาวทัศนียา สาฆะ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
22. นางสาวขวัญจิรา เคลือภักดี 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
23. นางสาวกนกวรรณ โพธิ์หล้าท์ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
24. นางสาวศรัณย์พร อุ่นชื่น 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
25. นางสาวศศิธร เคนคำภา 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
26. นางสาวอริษรา บุษราคำ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
27. นางสาวศิริรัตน์ ขาวเหลือง 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
28. นางสาวสุภนิดา กัสนุกา 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
29. นางสาวสุกัญญา คุณวงศ์ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
30. นางสาววิยะดา มาโพธิ์ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
31. นางสาวจินตนา เเจวตระกูล 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
32. นางสาวธีมาพร มณีไชย 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
33. นางสาวนวพรหม อัครศรีชัยโรจน์ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
34. นางสาวพัชริดา อ่อนสะอาด 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
35. นางสาวศิริกัญญา ศรีพรรบุญ 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
36. นางสาวสุธิดา จูมพา 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
37. นางสาวสุปรียา ขามพลา 
โครงสร้างภายในของพืช, สอบกลางภาค, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ดอกและผล, ฮอร์โมนพืช, สอบปลายภาค
[full_width]
คะแนน 5/7 Reviewed by Kru P' Bank on วันจันทร์, ธันวาคม 04, 2560 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

All Rights Reserved by BIOLOGY BY KRU-P'BANK © 2014 - 2016

Created by : SANWITHZ

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.